Χημικές ιδιότητες
Χημική ουσίαΑντίστασηΧημική ουσίαΑντίσταση
Συμπυκνωμένο υδροχλωρικό οξύΔΟξεικό μεθύλιοΧ
HudroehlDiric acid (10%)Οξικός αιθυλεστέραςΧ
Συμπυκνωμένο θειικό οξύΧΟξικός προπυλεστέραςΧ
Θειικό οξύ (30%)Οξεικό βουτυλεστέραΧ
Συμπυκνωμένο νιτρικό οξύΧΦθαλικός διβουτυλεστέρας
Οξικό οξύ (30%)Φθοριούχο διοκτύλιο
Το παγωμένο οξικό οξύΧΜεθακρυλικό EchylΧ
Οξικό οξύ (10%)Μεθακρυλικό μεθύλιοΧ
Φορικό οξύΧΒενζόλιοΧ
ΦαινόληΧΤολουΐνηΧ
Υδροξείδιο Sodiua (50%)Διαιθυλο βενζόλιοΧ
Aqua aMonia (10%)ΕξάνιοΔ
ΑιθάνιοΧλωροφόραΧ
ΕπτάνιοΑνθρακαςΔ
ΟκτάνΤετραχλωριούχο ΧλωροβενζόλιοΧ
Medica alkaneΒενζίνη
ΜεθανόληΔΠετρέλαιο
ΑιθανόληΔΝέφτι
ΙσοπροπανόληΔΔιαλύτης Wafhtha
ΒουτανόληΔUrfuranΧ
Μετουσιωμένο αλκοόλΔFurfuralΧ
Βενζολοκαρβονικό οξύΧΦουρφουρυλική αλκοόληΧ
Φορμαλδεΰδη (40%)ΤετραϋδροφουράνιοΧ
ΑκεταλδεΰλιοΧWitrosethaneΧ
ΒενζαλδεϋδηΔΝιτροαιθάνιοΧ
ΜεθυλαιθέραςΔΝιτροβενζόλιοΧ
ΑιθέραςΔΑκετονιτρίλιοΧ
ΙσοπροπύλιοΔΑκρυλονιτρίλιοΧ
ΠροπυλενοξείδιοΧΔιαιθυλική ανίνη
ΔιοξάνιοΧΔιμεθυλοφορμανίδιοΧ
Διαλύτης ινώνΔΑνιλίνηΧ
ΑκετόνηΧΑλατούχο νερό (10%)
ΒουτανόνηΧθαλασσινό νερό
ΜεθυλισοβουτυλοκετεόνηΧΝερό σαπουνιού (1%)
ΚυκλοεξανόνηΧΥπεροξείδιο του υδρογόνου (10%)
ΕιρήνηΧ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο: ΧΩΡΙΣ Χ · Αποσυνδεδεμένος Δ: Γοητευμένος, ραγισμένος